جلسه هشتم- حلقه های FOR -NEXT

جلسه هشتم:

حلقه ها

جهت انجام کارهای تکراری از حلقه ها استفاده می شود. در ابتدا با حلقه های for شروع می کنیم .

ساختار کلی این حلقه به شکل زیر ا ست:

 

For counter = start To end [Step step]


دستورات                                                           

Next [counter]

 

 

برای مثال برنامه ای می نویسیم که در سلهای اکسل به صورت یکی درمیان پر نماید:

جهت نیل به این هدف از فرمول زیر استفاده می شود:

For i=1 to 10 step 2

Cells(1,i)=i

Next i

 به همین ترتیب و با استفاده از تکنیک step  در حلقه ها می توان از اعداد زوج با step 2 و اعدادفرد با step یک یا سه بهره جست.

حلقه های تو در  تو

با استفاده از چندین حلقه  for  می توان امور تکراری پیچیده تر و بیشتری را انجام داد.

در مثال زیر تلاش ما بر این است که یک جدول ضرب 10*10 در محیط اکسل ایجاد نماییم.

برای رسیدن به این منظور به راحتی و با استفاده از 2 حلقه می توان این برنامه را به شکل زیر نوشت:

Sub ZARB()

For i = 1 To 10

For J = 1 To 10

Cells(i, J) = i * J

Next J

Next i

End Sub

 

استفاده از ساختارهای شرطی در حلقه ها

حال می خواهیم که در همین جدول مضارب 5 را با تغییر فونت مشخص نماید:

برای این منظور باید بعد از سطر چهارم برنامه خط زیر را نوشت:

If i = 5 Or j = 5 Or i=10 or j = 10 Then

Cells(i, j).Font.Size = 25

End If

می توان در برنامه موجود کار پیغامی مبنی بر اینکه آیا مایل به ذخیره نمودن برنامه هستید یا خیر، پس از if   برنامه ایجاد نمود.

/ 1 نظر / 606 بازدید
سامان

دمت گرم خیلی کمکم کرد ایول بابا ایول [زبان]