جلسه یازدهم - ادامه Function سازی در اکسل

جلسه یازدهم                ادامه function

 

در جلسه گذشته دیدیم که چگونه می توان در محیط اکسل یک FUNCTION تعریف نمود.

در این جلسه به بررسی چند مثال دیگر برای FUNCTION نویسی در اکسل می پردازیم و در نهایت به این مساله که چگونه می توان تابعی را برای کلیه اکسلهایمان تعریف نمود. تابعی با فرمول ثابت که در تمامی اکسلهای کامپیوترمان عمل نماید.

مثال اول:

می خواهیم تابعی بنویسیم که سن افراد را بگیرد و چنانچه زیر 18 سال است بگوید خیلی جوان، بین 18 تا 65 را مناسب و بالای 65 سال را به عنوان خیلی پیر معرفی نماید.ساختار چنین تابعی به شکل زیر می باشد:

Function check_old(old)

              Select Case old

                 Case Is <= 18

     "                      check_old = "too young

                  Case 18 To 65

    "                         check_old = "ok

                  Case Is > 65

                             check_old = "too old"

            End Select

End Function

 

مثال دوم:

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که در ابتدا بر حسب وزن وقد افراد BMI هر فرد را محاسبه و نشان دهد.سپس برنامه دیگری که با توجه به این عدد نشان دهد که این اندازه BMI نشان دهنده کدامیک از وضعیتهای کم وزنی، نرمال و یا اضافه وزن می باشد؟

چنین برنامه ای به شکل زیر نوشته می شود:

Function BMI(weight, height)

                    BMI = weight / (height ^ 2)

End Function

 

Function check_weight(BMI)

                    Select Case BMI

                               Case Is <= 15

                                                check_weight = "under weight"

                               Case 15 To 25

                                                 check_weight = "normal"

                               Case Is > 25

                                                check_weight = "over weight"

                     End Select

End Function

 

نکته: تابعی که ما در آن جلسه معرفی نمودیم تنها در همان WORKSHEET ای که برنامه در آن نوشته شده است کاربرد دارد. چنانچه ما برنامه ای داریم و می خواهیم FUNCTION ای بسازیم و این تابع را برنامه اکسل به عنوان یک تابع همیشگی که قابل استفاده در تمام اکسلهای دیگر که بر روی کامپیوتر موجود می باشد، بپذیرد و قابل استفاده باشد، می بایست از روش زیر استفاده نمود:

ابتدا برنامه نوشته شده را می بندیم و وارد محیط اکسل می شویم.از گزینه FILE منوی SAVE AS را انتخاب می کنیم.در پنجره موجود از کمبو باکس زیر صفحه آخرین گزینه را یعنیMICOSOFT EXCELL AD-INN را انتخاب کرده و در هر جایی که مایلیم چنین برنامه هایی SAVE  شوند، ذخیره می نماییم.

حال وارد اکسل جدیدی می شویم.از منوی TOOLS گزینه ADD-INS را انتخاب می کنیم و در پنجره موجود کنار برنامه ای که نوشته شده است را تیک می زنیم.از هم اکنون برنامه جدید نوشته شده ما به عنوان تابع ثابتی در اکسل مان قابل استفاده است. 

/ 3 نظر / 282 بازدید

خیلی عالی بود

می نا

آقا دستت درد نکنه کارت خییییییییییییلی درسته عاشقتم به مولا خسته نباشید خدا قوت خییییییییییییییلی وبلاگت باحاله اجرت با امام حسین

طبری

سلام از توابعی که برای اکسل تعریف شده اند میشه برای توابع دیگه استفاده کرد Function vark(i) As Variant Max = Max(i) Min = Min(i) ave = Average(i) vark = (Max + Min + ave * 4) / 6 End Function چنین تابعی رو تعریف کردم ولی خطای عدم تعریف تابع رو میده با تشکر