# کامپیوتر

جلسه دوازدهم- عملیات بر روی رشته ها( STRING)

جلسه دوازدهم                 کار با رشته ها(STRING)   رشته ها عبارات، داده ها اعداد و ... موجود در یک برنامه هستند. در اینجا ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 157 بازدید

جلسه یازدهم - ادامه Function سازی در اکسل

جلسه یازدهم                ادامه function   در جلسه گذشته دیدیم که چگونه می توان در محیط اکسل یک FUNCTION تعریف نمود. در این جلسه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 103 بازدید